ØKOKASSENS UNGOKSEKØD

Økokassen, som leverer grøntsagsabonnementskasser til en række private kunder på Djursland, detailpakket frugt og grønt til SuperBest i Rønde og økologisk firmafrugt til institutioner og firmaer i lokalområdet, har på ejendommen Skovvang i Brunmose en mindre kødkvægsbesætning.

        

Den gamle danske betegnelse for november måned var ”slagtemåned” og fra november og frem til marts slagter Økokassen jævnligt ungdyr. Det drejer sig om 1½ år gamle ungtyre og 22 mdr. gamle stude, som slagtes i Ørsted eller hos Danish Crown i Ålborg, og leveres derfra velhængte til restauranter og private kunder - grovparteret eller hakket.
Økologiske dyr skal minimum 150 dage om året være på græs, og Økokassens dyr vil således alle have haft to somre på græs, og da vinterfodringen udelukkende består af græsmarksprodukter, er der tale om et unikt økologisk produkt.
Andre økologiske slagtedyr er som regel fodret med den maximalt tilladte andel på 40 % af korn, majs og kraftfoder med deraf følgende miljøbelastning i form af CO2-udslip. Konventionelle slagtedyr er ofte fodret næsten udelukkende med korn/kraftfoder, og miljø- og CO2- belaster derfor yderligere, også som følge af anvendelsen af kunstgødning og sprøjtemidler.

Økokassens kød gir mindre CO2-udslip

Tilmelding  og yderligere oplysninger hos Nils Mørch, 86396072. event. okokassen@dlgtele.dk

Link: Økokassen distribuerer også Økokassens ungoksekød , økologisk firmafrugt , www.biodjurs.dk

32408df3sf